predaj

Z STD
Prejsť na: navigácia, hľadanie

Odporúčaný termín [?]

Oblasť: obchod
Definícia: funkcia, ktorá zabezpečuje komercializáciu tovarov v najvýhodnejších podmienkach na základe poznania postojov k produktu, charakteristík trhu, vypracovania plánov predaja, predajných rozpočtov a pod.
Zdroj: Viestová, K. a kol.: Lexikón obchodu 1. Trh, obchod, tovar. Bratislava: Ekonóm 2006.

Cudzojazyčný ekvivalent: en: sale