logistická sieť

Z STD
Prejsť na: navigácia, hľadanie

Odporúčaný termín [?]

Oblasť: logistika
Definícia: štruktú­ra všetkých distribučných kanálov medzi podnikmi a distribučnými centrami, cez kto­ré prechádzajú tovarové toky
Zdroj: Viestová, K. a kol.: Lexikón logistiky. Bratislava: Vydavateľstvo Iura Edition 2007.

Synonymum: dodávateľská sieť
Príbuzné termíny: interné logistické siete, externé logistické siete
Cudzojazyčný ekvivalent: en: logistics network