interné logistické siete

Z STD
Prejsť na: navigácia, hľadanie

Odporúčaný termín [?]

Oblasť: logistika
Definícia: logistické siete existujúce vo vnútri jed­ného podniku
Zdroj: PODĽA: Viestová, K. a kol.: Lexikón logistiky. Bratislava: Vydavateľstvo Iura Edition 2007.

Synonymum: dodávateľská sieť
Príbuzné termíny: logistická sieť, externé logistické siete