externé logistické siete

Z STD
Prejsť na: navigácia, hľadanie

Odporúčaný termín [?]

Oblasť: logistika
Definícia: medzipodnikové siete až do rozmerov globálnych sietí
Zdroj: Viestová, K. a kol.: Lexikón logistiky. Bratislava: Vydavateľstvo Iura Edition 2007.

Synonymum: dodávateľská sieť
Príbuzné termíny: logistická sieť, interné logistické siete