križovaný šek

Z STD
Prejsť na: navigácia, hľadanie

Odporúčaný termín [?]

Oblasť: finančná inštitúcia, finančné služby, úver
Definícia: typ šeku, pri ktorom je obmedzený okruh subjektov, ktorým sa môže šek vyplatiť
Zdroj: PODĽA: Viestová, K. a kol.: Lexikón logistiky. Bratislava: Vydavateľstvo Iura Edition 2007.

Príbuzné termíny: šek, šek², súkromný šek, bankový šek, zúčtovacie šeky, pokladničný šek, cestovný šek
Poznámka: Spravidla je na ňom označený iný peňažný ústav.