cestovný šek

Z STD
Prejsť na: navigácia, hľadanie

Odporúčaný termín [?]

Oblasť: finančná inštitúcia, banka, finančné služby
Definícia: šek, ktorý slúži aj na hotovostné plate­nie, využíva sa najmä pri cestách do zahraničia, kde umožňuje výmenu za valuty príslušného štátu
Zdroj: Viestová, K. a kol.: Lexikón logistiky. Bratislava: Vydavateľstvo Iura Edition 2007.

Príbuzné termíny: šek, šek², súkromný šek, bankový šek, zúčtovacie šeky, pokladničný šek, križovaný šek