konkrétne

Z STD
Prejsť na: navigácia, hľadanie

Odporúčaný termín [?]

Oblasť: filozofia
Definícia: to, čo je bezprostredne prístupné v zmyslovej skúsenosti
Zdroj: Slovník spoločenských vied. Bratislava : SPN 1997.

Kontext: V abstraktnom sa rozdielne určenia konkrétneho izolujú.
Zdroj kontextu: Filozofia a prírodné vedy. Bratislava : Pravda 1987.
Príbuzné termíny: abstraktné, poznanie
Cudzojazyčný ekvivalent: en: concrete
Poznámka: Je to východisko procesu poznávania, ktorý sa však od konkrétnych javov nielen vzďaľuje, ale sa k nim aj vracia, aby preveril obsah svojich pojmov.
URL: http://ii.fmph.uniba.sk/~kravcik/filit/pojem.php?obl=Konkretne