abstraktné

Z STD
Prejsť na: navigácia, hľadanie

Odporúčaný termín [?]

Oblasť: filozofia
Definícia: to, čo je oddelené od jednotlivých predmetov zmyslovej skúsenosti
Zdroj: PODĽA Slovník spoločenských vied. Bratislava : SPN 1997.

Kontext: Celý objekt sa teoreticky reprodukuje vo vedomí postupom od abstraktného ku konkrétnemu, ktorý je všeobecnou formou rozvíjania vedeckého poznania, systematického odrazu objektu v pojmoch.
Zdroj kontextu: Filozofický slovník. Bratislava : Pravda 1982.
Príbuzné termíny: konkrétne, poznanie
Cudzojazyčný ekvivalent: en: abstract
Poznámka: Napríklad všeobecné filozofické pojmy sú abstraktné, pretože prenikajú za zmyslovú skutočnosť a vyjadrujú všeobecné znaky.
URL: http://ii.fmph.uniba.sk/~kravcik/filit/pojem.php?obl=Abstraktne