konglomerátna kooperácia

Z STD
Prejsť na: navigácia, hľadanie

Odporúčaný termín [?]

Oblasť: obchod, hospodárska spolupráca
Definícia: kooperácia realizovaná kooperačnými partnermi, ktorí patria do rôznych hospodárskych odvetví, pracujú na rôznych hospodárskych stupňoch
Zdroj: PODĽA: Viestová, K. a kol.: Lexikón obchodu 1. Trh, obchod, tovar. Bratislava: Vydavateľstvo Ekonóm 2006.

Príbuzné termíny: vertikálna koncentrácia, horizontálna koncentrácia, koncentrácia v obchode