horizontálna koncentrácia

Z STD
Prejsť na: navigácia, hľadanie

Odporúčaný termín [?]

Oblasť: obchod
Definícia: koncentračný proces zrealizovaný na trhoch so statkami rovnakého produktového radu
Zdroj: PODĽA: Viestová, K.: Teória obchodu. Bratislava: Vydavateľstvo Ekonóm 2004.

Príbuzné termíny: koncentrácia v obchode, vertikálna koncentrácia, konglomerátna koncentrácia