koncentrácia v obchode

Z STD
Prejsť na: navigácia, hľadanie

Odporúčaný termín [?]

Oblasť: obchod
Definícia: sústreďovanie čoraz väčšieho počtu základných obchodno-prevádzkových jednotiek do čoraz menšieho počtu nadradených jednotiek
Zdroj: PODĽA: Viestová, K.: Teória obchodu. Bratislava: Vydavateľstvo Ekonóm 2004.

Cudzojazyčný ekvivalent: en: concentration processes in trade