konglomerátna koncentrácia

Z STD
Prejsť na: navigácia, hľadanie

Odporúčaný termín [?]

Oblasť: obchod
Definícia: koncentrácia vzniknutá v dôsledku spojenia trhových podnikov, ktoré nie sú k sebe ani v čisto horizontálnom, ani v čisto vertikálnom stupňovom vzťahu
Zdroj: PODĽA: Viestová, K.: Teória obchodu. Bratislava: Vydavateľstvo Ekonóm 2004.

Synonymum: heterogénna koncentrácia, diverzifikovaná koncentrácia
Príbuzné termíny: vertikálna koncentrácia, horizontálna koncentrácia, koncentrácia v obchode