komunikačný mix

Z STD
Prejsť na: navigácia, hľadanie

Odporúčaný termín [?]

Oblasť: marketing
Definícia: kombinácia nástrojov komunikácie - reklama, podpora predaja, vzťahy s verejnosťou, osobný predaj, priamy marketing, event marketing
Zdroj: Viestová, K. a kol.: Marketing. Výklad pojmov. 2014.

Príbuzné termíny: marketingový mix, marketingová komunikácia, reklama, podpora predaja, vzťahy s verejnosťou, osobný predaj, priamy marketing, event marketing