kategória²

Z STD
Prejsť na: navigácia, hľadanie

Odporúčaný termín [?]

Oblasť: filozofia
Definícia: najvšeobecnejší pojem
Zdroj: PODĽA Slovník spoločenských vied. Bratislava: SPN 1997.

Kontext: Pre realizáciu samotného vzťahu nie je dôležité kritérium, na základe ktorého veci sveta rozdelíme do rôznych kategórií, ale to, či tie veci majú bytie.
Zdroj kontextu: BIZOŇ, M.: O „vzájomnosti“ a vzťahu Ja-Ty u Martina Bubera. In: Filozofia, roč. 69, č. 7, 2014, s. 569 - 580.
Príbuzné termíny: poznanie
Cudzojazyčný ekvivalent: en: category, el: kategoria
Poznámka: Treba odlišovať kategóriu a pojem kategórie, ktorý do filozofie zaviedol Aristoteles.
URL: http://ii.fmph.uniba.sk/~kravcik/filit/pojem.php?obl=Kategoria