atribút²

Z STD
Prejsť na: navigácia, hľadanie

Odporúčaný termín [?]

Oblasť: filozofia
Definícia: nevyhnutná, podstatná a neodmysliteľná vlastnosť niečoho
Zdroj: Slovník spoločenských vied. Bratislava: SPN 1997.

Kontext: Descartes pokladal atribúty za základné vlastnosti substancie.
Príbuzné termíny: kategória², substancia
Cudzojazyčný ekvivalent: en: attribute
Poznámka: Z latinského attribuo – pridávať, určovať.
URL: http://ii.fmph.uniba.sk/~kravcik/filit/pojem.php?obl=Atribut