internacionalizácia maloobchodnej činnosti

Z STD
Prejsť na: navigácia, hľadanie

Odporúčaný termín [?]

Oblasť: obchod, zahraničný obchod, maloobchod
Definícia: expanzia ekonomickej aktivity nositeľov maloobchodnej činnosti nad rámec vnútorného trhu jednotlivých národných ekonomík
Zdroj: PODĽA: Viestová, K.: Teória obchodu. Bratislava: Vydavateľstvo Ekonóm 2004.

Príbuzné termíny: internacionalizácia v obchode, maloobchodná činnosť