internacionalizácia v obchode

Z STD
Prejsť na: navigácia, hľadanie

Odporúčaný termín [?]

Oblasť: obchod
Definícia: proces, ktorý vyjadruje tendenciu vývoja národných ekonomík na vysokom stupni rozvoja, keď stupeň zospoločenštenia práce na základe medzinárodnej deľby práce presahuje hranice danej krajiny
Zdroj: PODĽA: Viestová, K.: Teória obchodu. Bratislava: Vydavateľstvo Ekonóm 2004.

Cudzojazyčný ekvivalent: en: processes of internationalisation within trade