hodnotový reťazec

Z STD
Prejsť na: navigácia, hľadanie

Odporúčaný termín [?]

Oblasť: marketing
Definícia: nástroj na identifikáciu spôsobov ako vytvoriť vyššiu hodnotu pre zákazníka
Zdroj: Viestová, K., Štofilová, J.: Malý lexikón marketingu. 2011.

Príbuzné termíny: hodnota¹, zákazník, marketingový nástroj
Cudzojazyčný ekvivalent: en: value chain
Poznámka: Hodnotový reťazec identifikuje deväť strategicky dôležitých činností (päť primárnych činností a štyri podporné), ktoré vytvárajú hodnotu a cenu v špecifickom podnikateľskom prostredí. Primárne činnosti sa zaoberajú dodávaním materiálov do firmy (dovnútra smerujúca logistika), ich premenu do finálnych výrobkov (operácie), odosielaním finálnych výrobkov (logistika smerujúca von), ich marketingom (marketing a predaj) a s nimi spojenými službami. Podpornými činnosťami - nákupom, technologickým vývojom, riadením ľudských zdrojov, a firemnou infraštruktúrou - sa zaoberajú špecializované oddelenia.