hodnota¹

Z STD
Prejsť na: navigácia, hľadanie

Odporúčaný termín [?]

Oblasť: marketing
Definícia: schopnosť zostaviť správnu kombináciu akosti, služieb a ceny, ktorá zodpovedá cieľovému trhu
Zdroj: Viestová, K. a kol.: Marketing. Výklad pojmov. 2014.

Kontext: Schopnosť podniku poskytovať svojim zákazníkom hodnotu je úzko spojená s jeho schopnosťou uspokojovať vlastných zamestnancov a ďalšie záujmové skupiny.
Zdroj kontextu: Viestová, K. a kol.: Marketing. Výklad pojmov. 2014.
Príbuzné termíny: hodnotový reťazec, hodnota značky
Poznámka: Hodnota v tomto zmysle znamená uspokojenie požiadaviek spotrebiteľa pri čo najnižšej možnej úrovni nákladov spojených so získaním vlastníctva a používaním daného predmetu.