hansa

Z STD
Prejsť na: navigácia, hľadanie

Odporúčaný termín [?]

Oblasť: obchod, združenie
Definícia: spolok severonemeckých obchodných miest založený v 12. storočí, ktorý chránil obchodníkov týchto miest v cudzine, zabezpečoval im v zahraničí skladiská, obchodné domy a pod.
Zdroj: Viestová, K. a kol.: Lexikón obchodu 1. Trh, obchod, tovar. Bratislava: Vydavateľstvo Ekonóm 2006.

Príbuzné termíny: cech, gilda, kooperácia v obchode