cech

Z STD
Prejsť na: navigácia, hľadanie

Odporúčaný termín [?]

Oblasť: obchod, právna forma organizácií
Definícia: povinná stavovská organizácia remeselníkov a obchodníkov vo feudalizme, ktorá chránila záujmy svojich členov
Zdroj: Viestová, K. a kol.: Lexikón obchodu 1. Trh, obchod, tovar. Bratislava: Vydavateľstvo Ekonóm 2006.

Príbuzné termíny: kooperácia v obchode, gilda, hansa