kooperácia v obchode

Z STD
Prejsť na: navigácia, hľadanie

Odporúčaný termín [?]

Oblasť: obchod
Definícia: každá, na báze dobrovoľnosti, zmluvne stanovená spolupráca právne a hospodársky samostatných podnikov na zlepšenie ich schopnosti podávať výkony
Zdroj: PODĽA: Viestová, K. a kol.: Lexikón obchodu 1. Trh, obchod, tovar. Bratislava: Vydavateľstvo Ekonóm 2006.

Cudzojazyčný ekvivalent: en: cooperation within trade