geography marketing

Z STD
Prejsť na: navigácia, hľadanie

Tento anglický termín ešte nemá slovenský ekvivalent. Ak ho poznáte alebo chcete navrhnúť, prosíme, napíšte ho sem.


Neologizmus [?]
Oblasť: marketing
Definícia: samostatná disciplína hospodárskej geografie, ktorá sa zaoberá najmä prezentáciou trhu a marketingových údajov, hodnotením trhu a výskumom trhov, vymedzením odborných a predajných oblastí, výberom distribučných kanálov, optimálnou lokalizáciou veľko- a maloobchodných zariadení a služieb, optimalizáciou rozmiestnenia obchodných domov a nákupných centier
Zdroj: Viestová, K., Štofilová, J.: Malý lexikón marketingu. 2011.

Príbuzné termíny: trh, marketingový výskum, marketingové kanály, nákupné stredisko
Cudzojazyčný ekvivalent: en: geography marketing