fenomén

Z STD
Prejsť na: navigácia, hľadanie

Odporúčaný termín [?]

Oblasť: filozofia
Definícia: jav, ktorý je nám daný v skúsenosti, postihovaný pomocou zmyslov
Zdroj: Filozofický slovník. Bratislava: Pravda 1982.

Kontext: Fenomén je u Husserla nielen zážitok, ale tiež jeho korelát, manifestácia neja­kého predmetu.
Zdroj kontextu: PODĽA Novotný, K.: Fenomén mezi intencionalitou a počitkem. Levinas a Husserl. In: Filozofia, roč. 61, č. 8, 2006, s. 622-630.
Synonymum: jav
Príbuzné termíny: poznanie, skúsenosť, empíria
Cudzojazyčný ekvivalent: en: phenomenon
Poznámka: Termín pochádza z gréckeho phainomenon.
URL: https://sk.wikipedia.org/wiki/Fenom%C3%A9n (filozofia)