extenzívna distribúcia

Z STD
Prejsť na: navigácia, hľadanie

Odporúčaný termín [?]

Oblasť: obchod, marketing, distribúcia, logistika
Definícia: zabezpečuje masové uplatnenie tovaru, vytvára masové prijímanie výrobkov, hromadnú záľubu v niektorom artikli, vďaka nej sa výrobok stáva dostupným komukoľvek, kedykoľvek a kdekoľvek
Zdroj: Viestová, K. a kol.: Lexikón logistiky. Bratislava: Vydavateľstvo Iura Edition 2007.

Synonymum: hromadná distribúcia, univerzálna distribúcia, masová distribúcia, otvorená distribúcia
Príbuzné termíny: distribúcia
Poznámka: Tento typ distribúcie nadobudol štyri stupne uplatnenia, a to ako distribúcia: univerzálna, masová, keď výrobky sa uplatňujú vo všetkých predajniach najrôznejšieho typu vo všetkých častiach cieľového trhu; obmedzená masová distribúcia, keď výrobok sa uplatňuje takmer vo všetkých maloobchodných predajniach niekoľkých rôznych typov; masová distribúcia uplatňovaná v niektorých kategóriách predajní, napríklad v potravinárskych predajniach. Tento druh distribúcie potom predpokladá, že tovar sa predáva vo väčšine predajní tejto kategórie na celom záujmovom území; lokálna masová distribúcia, čo je miestny spôsob distribúcie v ohraničenom predajnom okruhu alebo v jednom mieste.