hromadná distribúcia

Z STD
Prejsť na: navigácia, hľadanie

Odporúčaný termín [?]

Oblasť: obchod, marketing, distribúcia, logistika
Definícia: pozri definíciu synonyma
Zdroj: Viestová, K. a kol.: Lexikón logistiky. Bratislava: Vydavateľstvo Iura Edition 2007.

Synonymum: extenzívna distribúcia