efektívne uspokojovanie potrieb spotrebiteľov

Z STD
Prejsť na: navigácia, hľadanie

Odporúčaný termín [?]

Oblasť: marketing
Definícia: systém, metóda s cieľom znížiť príliš vysoké náklady v distribučných kanáloch v oblasti rýchloobrátkového spotrebného tovaru a tým zvýšiť efektívnosť a rýchlosť uspokojovania požiadaviek spotrebiteľov
Zdroj: PODĽA Viestová, K. a kol.: Marketing. Výklad pojmov. 2014.

Synonymum: efficient customer response, ECR
Príbuzné termíny: marketingové kanály, FMCG, spotrebiteľ
Cudzojazyčný ekvivalent: en: efficient consumer response