FMCG

Z STD
Prejsť na: navigácia, hľadanie

Tento anglický termín ešte nemá slovenský ekvivalent. Ak ho poznáte alebo chcete navrhnúť, prosíme, napíšte ho sem.


Neologizmus [?]
Oblasť: marketing
Definícia: rýchloobrátkový spotrebný tovar
Zdroj: Viestová, K., Štofilová, J.: Malý lexikón marketingu. 2011.

Synonymum: fast moving consumer goods
Príbuzné termíny: produkt
Cudzojazyčný ekvivalent: en: FMCG