dokonanie trestného činu

Z STD
Prejsť na: navigácia, hľadanie

Odporúčaný termín [?]

Oblasť: právo, trestné právo
Definícia: naplnenie všetkých znakov skutkovej podstaty trestného činu, vrátane poruchového alebo ohrozovacieho následku
Zdroj: Ďurčo, P. a kol.: Bezpečnostnoprávna terminológia. Bratislava: Akadémia PZ v Bratislave 2007.

Príbuzné termíny: trestný čin, vývinové štádiá trestného činu
Cudzojazyčný ekvivalent: cs: dokonání trestního činu