dočasná štátna služba

Z STD
Prejsť na: navigácia, hľadanie

Legislatívny termín [?]

Oblasť: súkromné právo
Definícia: druh štátnej služby, ktorú po prechodnú dobu vykonávajú odborníci potrební na plnenie úloh štátnej služby
Zdroj: Ďurčo, P. a kol.: Bezpečnostnoprávna terminológia. 2007

Kontext: Dočasná štátna služba je určená na to, aby ju na prechodnú dobu, najdlhšie však päť rokov, vykonávali odborníci potrební na plnenie úloh štátnej služby. Dočasnú štátnu službu možno vykonať aj opätovne. Policajt počas zaradenia do dočasnej štátnej služby má rovnaké postavenie ako policajt v stálej štátnej službe.
Zdroj kontextu: Zákon č. 73/1998 Z. z. o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky a Železničnej polície
Príbuzné termíny: štátna služba, prípravná štátna služba, stála štátna služba, štátna služba policajtov
URL: http://www.zvjs.sk/dokumenty/zbor/73 98 1 1 05.pdf