distribučný sprostredkovateľ

Z STD
Prejsť na: navigácia, hľadanie

Odporúčaný termín [?]

Oblasť: obchod
Definícia: obchodný medzičlánok, ktorý sprostredkúva obchody v mene a na účet dodávateľa, ale neuzatvára ich
Zdroj: PODĽA Viestová, K. a kol.: Lexikón obchodu 1. Trh, obchod, tovar. Bratislava: Vydavateľstvo Ekonóm 2006.

Príbuzné termíny: distributér, distribučný prostredník
Cudzojazyčný ekvivalent: en: intermediary, en: commission agent