distribučný prostredník

Z STD
Prejsť na: navigácia, hľadanie

Odporúčaný termín [?]

Oblasť: obchod
Definícia: hospodársky a právne samostatný subjekt, ktorého hlavným cieľom v procese distribúcie je prevod hospodárskeho dispozičného práva na produkty, a to za úplatu
Zdroj: Viestová, K. a kol.: Lexikón obchodu 1. Trh, obchod, tovar. Bratislava: Vydavateľstvo Ekonóm 2006.

Príbuzné termíny: distributér, distribučný sprostredkovateľ