distributér

Z STD
Prejsť na: navigácia, hľadanie

Odporúčaný termín [?]

Oblasť: obchod, distribúcia, predaj
Definícia: fyzická alebo právnická osoba kupujúca a predávajúca tovar vo vlastnom mene a na vlastný účet od výrobcu alebo dovozcu a ďalej ho predáva ďalším obchodným článkom alebo priamo spotrebiteľovi
Zdroj: PODĽA Viestová, K. a kol.: Lexikón obchodu 1. Trh, obchod, tovar. Bratislava: Vydavateľstvo Ekonóm 2006.

Cudzojazyčný ekvivalent: en: distributor