distribučné kanály

Z STD
Prejsť na: navigácia, hľadanie

Odporúčaný termín [?]

Oblasť: marketing
Definícia: pozri definíciu synonyma
Zdroj: Viestová, K. a kol.: Marketing. Výklad pojmov. 2014.

Synonymum: marketingové kanály
Príbuzné termíny: distribúcia