distribučné centrum

Z STD
Prejsť na: navigácia, hľadanie

Odporúčaný termín [?]

Oblasť: marketing
Definícia: zvyčajne veľkoplošný, veľkokapacitný sklad vybavený špičkovou technikou a technológiou, informačným systémom, komunikačným systémom, ktorého činnosť je orientovaná na minimalizáciu potrebnej skladovej plochy pre jeden druh tovaru (sortiment), na minimalizáciu času potrebného na skladovanie, resp. na minimalizáciu času potrebného na špecifické úkony s tovarom (osobitné označenie tovaru podľa želania zákazníkov a pod.), na prijímanie dodávok tovaru od rôznych dodávateľov a na minimalizáciu času na vybavovanie objednávok rôznym zákazníkom
Zdroj: Kita, J. a i.: Marketing. 2000.

Príbuzné termíny: marketingové kanály, distribúcia, sortiment
Poznámka: Hlavné druhy činností distribučného centra alebo distribučného skladu nesúvisia so skladovaním, ale sú to: rozdeľovanie väčších dodávok (break-bulk), zmiešavanie (mixing) tovarov podľa špecifikácií objednávok - konsolidácia dodávok, manipulácia s tovarom (vykládka, nakládka, presun v rámci skladu/centra), plnenie objednávok. Uplatnenie logistického prístupu, ak hlavnou činnosťou distribučného centra alebo distribučného skladu nie je skladovanie, ale manipulácia s tovarom a tranformácia sortimentu, sa nazýva cross-docking.