dispozičné riešenie predajne

Z STD
Prejsť na: navigácia, hľadanie

Odporúčaný termín [?]

Oblasť: marketing
Definícia: prvok prevádzkovej jednotky, ktorého výrazné podriadenie charakteru prevádzkovej technológie je základom funkčného pohybu tovaru jednotkou a plnenie jej funkcie
Zdroj: Viestová, K., Štofilová, J.: Malý lexikón marketingu. 2011.

Kontext: Štruktúra plôch a ich vzájomná relácia a dispozičné riešenie tvoria podmienky ako pre účelný pohyb tovaru, tak i efektívnosť prevádzky.
Zdroj kontextu: Viestová, K., Štofilová, J.: Malý lexikón marketingu. 2011.
Synonymum: space management
Príbuzné termíny: distribúcia, predajňa
Cudzojazyčný ekvivalent: en: space management