digitálna in-store komunikácia

Z STD
Prejsť na: navigácia, hľadanie

Tento anglický termín ešte nemá slovenský ekvivalent. Ak ho poznáte alebo chcete navrhnúť, prosíme, napíšte ho sem.


Neologizmus [?]
Oblasť: marketing
Definícia: označuje digitálne zariadenia na informovanie spotrebiteľov pri uvádzaní nových výrobkov na trh
Zdroj: PODĽA Viestová, K., Štofilová, J.: Malý lexikón marketingu. 2011.

Príbuzné termíny: marketingová komunikácia, in-store komunikácia, digitálny marketing, digitálne in-store aktivity