digitálny marketing

Z STD
Prejsť na: navigácia, hľadanie

Neologizmus [?]

Oblasť: marketing
Definícia: súbor používaných digitálnych techník pre oblasť nástrojov marketingovej komunikácie
Zdroj: Viestová, K., Štofilová, J.: Malý lexikón marketingu. 2011.

Synonymum: neomarketing
Príbuzné termíny: priamy marketing, marketingový nástroj, marketingová komunikácia, nový marketing
Poznámka: Ide o sociálne médiá, tablety, webdesign, emailmark, geolokačné služby atď. Podľa D. Jakubíkovej je digitálny marketing súčasťou priameho marketingu a predstavuje spoločné úsilie firiem, ktoré sú zamerané na rovnakých cieľových zákazníkov a ktoré si navzájom nekonkurujú. Cieľom tejto techniky je osloviť zákazníkov a súčasne znížiť individuálne náklady na priamy marketing.