dav

Z STD
Prejsť na: navigácia, hľadanie

Odporúčaný termín [?]

Oblasť: polícia
Definícia: prechodné zoskupenie väčšieho množstva ľudí okolo stredu alebo bodu spoločnej pozornosti v priestore, dovoľujúcom bezprostredný kontakt, reagujúce na rovnaké podnety podobným alebo identickým spôsobom
Zdroj: Ďurčo, P. a kol.: Bezpečnostnoprávna terminológia. 2007

Príbuzné termíny: agresívny dav, akvizičný dav, lynčujúci dav, rebelujúci dav, terorizujúci dav, výrazový dav, únikový dav, communauté virtuelle
Poznámka: Ľudia v zoskupení sú spojení psychickou väzbou skladajúcou sa z podobných alebo identických emócii a pudov, vyvolaných tými podnetmi. Zoskupenie nemá nijaké ustálené organizačné normy ani nijaký súbor morálnych noriem. Podstatné znaky davu sú jeho tranzitívna povaha, jeho priestorová distribúcia a spoločné jadro pozornosti a akcie.