agresívny dav

Z STD
Prejsť na: navigácia, hľadanie

Odporúčaný termín [?]

Oblasť: polícia
Definícia: prechodné zoskupenie ľudí v priestore a čase, ktoré sa vyznačuje nepriateľským a útočným prežívaním, správaním a konaním a na vonkajšie podnety reaguje násilím
Zdroj: Ďurčo, P. a kol.: Bezpečnostnoprávna terminológia. 2007

Príbuzné termíny: agresia, agresivita, dav