akvizičný dav

Z STD
Prejsť na: navigácia, hľadanie

Odporúčaný termín [?]

Oblasť: polícia
Definícia: prechodné zoskupenie ľudí v priestore a čase, ktorého vnútorné prežívanie, správanie a konanie je naplnené túžbou po zmene vlastníckych vzťahov
Zdroj: Ďurčo, P. a kol.: Bezpečnostnoprávna terminológia. 2007

Príbuzné termíny: dav
Poznámka: Prejavuje snahu o získanie tovaru, materiálne a majetkové prisvojovanie. Rozbíja výklady, otvára obchody a iné objekty, kde rabuje.