dôkazný prostriedok

Z STD
Prejsť na: navigácia, hľadanie

Odporúčaný termín [?]

Oblasť: trestné právo, občianske právo
Definícia: akýkoľvek procesný prostriedok, z ktorého možno získať dôkazy
Zdroj: Ďurčo, P. a kol.: Bezpečnostnoprávna terminológia. Bratislava: Akadémia PZ v Bratislave 2007.

Kontext: Poznatky o stave veci, najmä však o skutočnostiach, ktoré sú medzi účastníkmi konania sporné, súd získava prostredníctvom dôkazných prostriedkov.
Zdroj kontextu: Ficová, S. – Štěvček, M. a kol.: Občianske súdne konanie. Praha: C. H. Beck 2010.
Príbuzné termíny: dokazovanie, dôkaz, obstaranie dôkazného prostriedku
Cudzojazyčný ekvivalent: cs: důkazní prostředek
Poznámka: Príkladom dôkazného prostriedku je výpoveď obvineného, výpoveď svedka, obhliadka, znalecký posudok.