dokazovanie

Z STD
Prejsť na: navigácia, hľadanie

Legislatívny termín [?]

Oblasť: právo, súdnictvo, trestné právo, občianske právo, správne právo
Definícia: zákonom stanovený a upravený postup orgánov činných v trestnom konaní a súdu, prípadne iných osôb, ktorého úlohou je umožniť poznanie skutočností dôležitých na rozhodnutie
Zdroj: Ďurčo, P. a kol.: Bezpečnostnoprávna terminológia. Bratislava: Akadémia PZ v Bratislave 2007.

Kontext: Konanie pred súdom je ústne, výnimky ustanovuje tento zákon. Dokazovanie riadi súd, ktorý však výsluch obžalovaného, svedkov, poškodeného a znalcov spravidla ponecháva stranám, najprv tej, ktorá dôkaz navrhla či obstarala.
Zdroj kontextu: § 2 ods. 18 zákona č. 301/2005 Z. z. (Trestný poriadok).
Príbuzné termíny: dôkaz, predmet dokazovania, rozsah dokazovania, hodnotenie dôkazov, previerka dôkazov, dôkazná povinnosť, dôkazné bremeno
Cudzojazyčný ekvivalent: cs: dokazování, uk: доказування, ru: доказывание
Poznámka: Je to vyhľadanie dôkazov o určitých skutočnostiach, ich vykonanie, previerka a vyhodnotenie. Dokazovanie je časťou civilného súdneho konania, trestného konania a správneho konania, v ktorej si orgány činné v trestnom konaní a súd vytvárajú poznatky potrebné na rozhodnutie vo veci.