dôkazná núdza

Z STD
Prejsť na: navigácia, hľadanie

Odporúčaný termín [?]

Oblasť: súdnictvo, občianske právo
Definícia: stav v prípravnom trestnom konaní, keď zhromaždené dôkazy nenavodzujú taký stav, aby bolo možné na obvineného podať obžalobu
Zdroj: Ďurčo, P. a kol.: Bezpečnostnoprávna terminológia. 2007

Kontext: Dôsledkom neunesenia dôkazného bremena je nepriaznivý výsledok sporu, ktorý postihuje toho účastníka, na ktorom spočívalo dôkazné bremeno a ktorý sa dostal do dôkaznej núdze.
Zdroj kontextu: MAZÁK, Ján a kol. Základy občianskeho procesného práva. 3. vydanie. Bratislava : IURA EDITION, 2007 s. 292.
Príbuzné termíny: dôkaz, dokazovanie, dôkazná povinnosť, dôkazné bremeno
Cudzojazyčný ekvivalent: cs: důkazní nouze
Poznámka: Dôkazná núdza spočíva predovšetkým v tom, že dôkazy nie sú komplexné, nemožno ich legalizovať, resp. boli získané nezákonnou cestou a tiež v prípade, keď neboli odstránené rozpory v dôkaznom materiále. Proces dokazovania sa v určitej etape (vyhľadávania, vykonávania, previerky alebo hodnotenia dôkazov) zastavil.