customerizácia

Z STD
Prejsť na: navigácia, hľadanie

Tento anglický termín ešte nemá slovenský ekvivalent. Ak ho poznáte alebo chcete navrhnúť, prosíme, napíšte ho sem.


Neologizmus [?]
Oblasť: marketing
Definícia: proces, v rámci ktorého podnik prenechá návrh marketingovej ponuky na jednotlivých zákazníkov, ktorí tak prechádzajú z úlohy pasívnych spotrebiteľov do úlohy aktívnych spolupracovníkov
Zdroj: PODĽA Kotler, Ph., Armstrong, G., Saunders, J., Wong, V.: Moderní marketing. 2007.

Príbuzné termíny: marketing na úrovni individuálnych zákazníkov, customizácia, zákazník, spotrebiteľ