cross-sell

Z STD
Prejsť na: navigácia, hľadanie

Tento anglický termín ešte nemá slovenský ekvivalent. Ak ho poznáte alebo chcete navrhnúť, prosíme, napíšte ho sem.


Neologizmus [?]
Oblasť: marketing
Definícia: technika alebo stratégia predaja produktov rôzneho druhu postavená na ponuke ďalších produktov existujúcim zákazníkom
Zdroj: Viestová, K., Štofilová, J.: Malý lexikón marketingu. 2011.

Synonymum: cross-selling, x-sell
Príbuzné termíny: marketingová stratégia, distribúcia, zákazník
Cudzojazyčný ekvivalent: en: cross-sell
Poznámka: V slovenskej praxi nie je táto technika predaja nová. Nové je iba pomenovanie. Zákazníkovi popri ponuke určitého produktu, pri kúpe určitého produktu sa ponúka komplementárny produkt t.j. tovar, príslušenstvo, služba. Táto technika predaja sa používa tak v internetovom obchode spotrebného tovaru, ako aj v predaji napr. bankových produktov. Niekedy takto predávané a ponúkané tovary a služby sa označujú ako cross-sellingové produkty. Zmyslom techniky predaja – cross-selling – je zväčšovanie objemu nákupu.