cenová inflácia

Z STD
Prejsť na: navigácia, hľadanie

Odporúčaný termín [?]

Oblasť: ekonómia, obchod
Definícia: vzostup cien ako prejav ekonomickej nerovnováhy
Zdroj: Viestová, K. a kol.: Lexikón obchodu 2. Predajňa, obchodný podnik. Bratislava: Vydavateľstvo Ekonóm 2006.

Cudzojazyčný ekvivalent: en: price inflation
Poznámka: Ide o vonkajší symptóm vývoja, keď dynamika hodnotovej stránky reprodukčného procesu nezodpovedá dynamike naturálnej vecnej štruktúry reprodukčného procesu.