ekonómia

Z STD
Prejsť na: navigácia, hľadanie

Odporúčaný termín [?]

Oblasť: spoločenské vedy, ekonómia
Definícia: všeobecná ekonomická teória, ktorá skúma najvšeobecnejšie zákonitosti ekonomického života spoločnosti a opisuje abstraktné mechanizmy ich fungovania
Zdroj: PODĽA: Viestová, K.: Teória obchodu. Bratislava: Vydavateľstvo Ekonóm 2004.

Cudzojazyčný ekvivalent: de: Wirtschaftslehre (die), en: economics