anticipovaná inflácia, ekonómia, obchod

Z STD
Prejsť na: navigácia, hľadanie

Odporúčaný termín [?]

Oblasť: štátna správa
Definícia: inflácia, ktorú ekonomické subjekty očakávajú
Zdroj: Gubáňová, M. a kol.: Slovník pojmov z verejnej správy. Nitra: Vydavateľstvo SPU 2017.

Príbuzné termíny: cenová inflácia
Poznámka: Tento predpoklad automaticky zabudujú do svojich rozhodnutí o budúcich cenách a mzdách.