biskup¹

Z STD
Prejsť na: navigácia, hľadanie

Odporúčaný termín [?]

Oblasť: cirkev, katolicizmus
Definícia: rímskokatolícky kňaz patriaci hodnostne do kategórie vyššieho duchovenstva
Zdroj: Ďurčo, P. a kol.: Bezpečnostnoprávna terminológia. Bratislava: Akadémia PZ v Bratislave 2007.

Kontext: K výhradným biskupským právam patrí svätiť kňazov, vysluhovať sviatosť birmovania a požehnávať posvätné oleje. Biskupov menuje pápež.
Zdroj kontextu: Hasalová, E. – Piatrová, A.: Paramenty – liturgické textílie. Bratislava: SNM – Historické múzeum 2015.
Príbuzné termíny: arcibiskup, biskupstvo, Rímskokatolícka cirkev, cirkev
Poznámka: Môže ísť aj o vysokého cirkevného hodnostára inej kresťanskej cirkvi, ktorý býva na čele určitej cirkevnej územnosprávnej jednotky (napr. Rímskokatolícka cirkev) alebo na čele celej cirkvi (napr. Starokatolícka cirkev). Biskup stojí na čele biskupstva ako základnej jednotky územnej cirkevnej správy Rímskokatolíckej cirkvi s hodnosťou diecézneho (sídelného) biskupa. Vo svojej diecéze má sídelný biskup úplnú cirkevnozákonodarnú, výkonnú a súdnu právomoc. V duchovnopastierskej činnosti a pri správe diecézy pomáhajú sídelnému biskupovi ďalší jemu podriadení cirkevní hodnostári diecézy, predovšetkým pomocní (auxiliárni) biskupi. A to najmä v prípade veľkej územnej a populačnej rozsiahlosti biskupstva.